Școala de vară: Ferestrele cunoașterii

2017. június 20.

Luni și marți au avut loc primele două zile de activități cu conducerea doamnei profesoare Hercuț Otilia. Obiectivele școlii de vară sunt următoarele:

- denumire: Școala de vară „Ferestrele cunoașterii”
- perioada: 19-23 iunie
- echipa: personal didactic si auxiliar + invitati
- grup tinta: 20 de elevi din clasa a V-a
- activitati de tip integrat in limba romana
- obiective:
·        Dezvoltarea creativității și a expresivității exprimării orale și scrise în limba română;
·        Stimularea curiozităţii privind explicarea şi înţelegerea lumii înconjurătoare;
·        Cunoaşterea unor elemente de istorie, geografie, religie care definesc portretul spiritual național/universal;
·        Dezvoltarea capacităţii de rezolvare de situaţii problematice prin achiziţia de strategii adecvate;
·        Formarea şi exersarea unor deprinderi de îngrijire şi ocrotire a mediului înconjurător în vederea educării unei atitudini pozitive faţă de acesta;
·        Educarea trăsăturilor pozitive de voinţă şi caracter şi formarea unei atitudini pozitive faţă de sine şi faţă de ceilalţi;
·        Dezvoltarea comportamentelor de cooperare, prosociale și proactive;
·        Dezvoltarea abilităților personale: de a gestiona timpul, de a comunica eficient și de a lucra în echipă;
·        Formarea şi consolidarea unor abilităţi practice specifice nivelului de dezvoltare motrică.
Zöld hét


Órarend 


Ady 250


 

Egy polc, egy könyv

A könyvtáros ajánlata

"...nem is lehetünk más célra ebben az életben, mint hogy megismerjünk mindent, amennyire lehetséges: a tarka és zegzugos világot, a megbocsátandó embereket, az egymásra morgó népeket; s amikor mindent megismertünk, amennyire lehetséges, akkor visszamenjünk oda, ahol otthon lehetünk." Tamási Áron  

© 2016 Ady Endre Líceum Nagyvárad