Partiumi Ady Endre Szavalóverseny

2016. november 18.


A nagyváradi Ady Endre Líceum 2016-ban tizenharmadik alkalommal tartotta meg immár hagyományossá vált szavalóversenyét, melynek szervezője iskolánk mellett a Partium Alapítvány.

A 2004-ben meghirdetett első rendezvényünk célja olyan megyeközi szavalóverseny megszervezése volt, mely méltó módon emlékezik meg Ady Endre életművéről. A szavalóversennyel olyan hagyományt teremtettünk, mely feléleszti és fenntartja a tanulókban az Ady költészete iránti érdeklődést. A diákok és felkészítő tanárok igényes munkájának köszönhetően az elmúlt évek során ez a megmérettetés a versmondók színvonalas találkozójává lett.

A versenyt minden évben az Ady Endre születésének évfordulójához legközelebbi hétvégén rendezzük meg, hogy ez által is tisztelegjünk iskolánk névadója előtt. A versenyre való jelentkezés feltétele öt Ady vers megtanulása – a versek száma az Ady-életmű gazdagabb megismerését teszi lehetővé, valamint önmagában is szűrőként szerepel, ugyanis a novemberi időpont nem teszi lehetővé közbeeső szakaszok megtartását.

Az iskola célja, hogy a szavalóversenyen túl értékes és érdekes kulturális programokat kínáljon a résztvevőknek. A programok Ady életművéhez vagy Nagyváradhoz kapcsolódnak (látogatás Nagykárolyba és Érmindszentre, a nagyváradi vár megtekintése, versmaraton, a Holnap című antológia bemutatása, író - olvasó találkozó szervezése, ismerkedés a kortárs költészettel, látogatás a színházban, ismerkedés Nagyvárad kulturális örökségével, Ady-műhelyek, stb.).

A szavalóverseny zsűrijével a verseny után a diákok kötetlen beszélgetést folytatnak szavalásról, versről, irodalomról. A beszélgetés lehetőséget ad gondolataik megosztására, egymás megismerésére, valamint a zsűri értékelő gondolatai, építő kritikája hasznos útmutatást jelenthet a szavalók számára.

2010 óta többször is kérdőíves felmérést végeztünk a jelenlevőkkel, hogy a visszajelzések mentén alakíthassunk a rendezvényen. A résztvevők elégedettek a szervezéssel, szívesen járnak vissza a Partiumi Ady Endre Szavalóversenyre.

 

A VERSENY ADATAI, LEÍRÁSA:

Elnevezés: Partiumi Ady Endre Szavalóverseny

A program típusa: regionális verseny

Területi lefedettség: A magyar nyelvű oktatással rendelkező megyék

Folytonosság: A nagyváradi Ady Endre Líceum 2016-ban tizenharmadik alkalommal tartotta meg immár hagyományossá vált szavalóversenyét. A 2004-ben meghirdetett első rendezvényünk célja olyan megyeközi szavalóverseny megszervezése volt, mely méltó módon emlékezik meg Ady Endre életművéről. A szavalóversennyel olyan hagyományt teremtettünk, mely feléleszti és fenntartja a tanulókban az Ady költészete iránti érdeklődést. A diákok és felkészítő tanárok igényes munkájának köszönhetően az elmúlt évek során ez a megmérettetés a versmondók színvonalas találkozójává lett.

Célcsoport: IX–XII. osztályos tanulók

Forma: egyéni verseny

A verseny szakaszai: helyi – regionális

Időpontja: minden év novemberének Ady születési időpontjához legközelebb álló hétvégéje

Helyszín: Ady Endre Elméleti Líceum, Nagyvárad

Résztvevők: A versenyre tizenöt megye (Arad, Beszterce-Naszód, Bihar, Brassó, Fehér, Hargita, Hunyad, Kolozs, Kovászna, Máramaros, Maros, Szatmár, Szeben, Szilágy, Temes), Bukarest valamint Hajdú-Bihar verskedvelő diákjai, iskolánként két, kategóriánként 1-1 diák (IX–X, illetve XI–XII osztályosok kategóriája) és egy kísérőtanár.

A részvétel feltételei:

A versenyre jelentkezőknek összesen öt Ady verset kell tudniuk könyv nélkül: két kötelező és három szabadon választott verset. A versenyre való jelentkezés a határidőre beküldött jelentkezési lap kitöltésével történik, melyben a versenyző megjelöli az általa választott verseket.

A verseny menete:

A versenyre érkezők a regisztrációnál két sorszámot húznak ki: az egyik szám a szavalatok rendjét, a másik pedig az elszavalandó kötelező verset jelöli. A zsűri nem ismeri a versenyzők nevét, az adott sorszám mentén pontozza a hallott szavazatokat. A verseny első részében a kihúzott sorszám szerint hangzanak el a kötelező versek előbb az első (IX–X) majd a második (XI–XII) kategóriában. A szavalatok elhangzása után szünetet tartunk, amely lehetőséget ad a versenyzőknek az oldódásra/lelki felkészülésre, valamint a zsűrinek a pihenésre, összegzésre. A szünet után ugyancsak a fent nevezett sorrendben hangzanak el a diákok által szabadon kiválasztott versek (a szavalók a három szabadon választott vers közül egyet mondanak el).

A szavalatok értékelése:

A szavalatokat szakmai zsűri értékeli ki. A zsűri tagjai: neves színházi személyiségek, magyartanárok, a tanfelügyelőség képviselője, a minisztérium kisebbségi főosztályának képviselője. Minden zsűritag 1-től 10-ig pontozhat. A pontszám a zsűritagok által adott pontok összege, a kötelező versre adható pontszám összege tehát 50, a szabadon választott versre adható pontszám összege ugyancsak 50 – összesen 100. A zsűri egy órával a verseny megkezdése előtt megbeszéli a versenyszabályokat, az értékelés szempontjait. Kategóriánként három díjat, egy dicséretet valamint különdíjakat osztunk ki.

Szervező: Ady Endre Elméleti Líceum és a Partium Alapítvány

Főszervező, a program felelőse: Tóth Márta magyartanár

 

A program fő céljai:

 • Ady életművének megismerése, népszerűsítése
 • Az anyanyelvi kommunikáció fejlesztése
 • Az önkifejezés nyelvi és nem nyelvi szintjeinek fejlesztése (hangos, érthető, tagolt, tiszta beszéd, mimika, kiállás)
 • A kulturális horizont kibővítése
 • Az empátia és tolerancia fejlesztése
 • Az értő olvasás fejlesztése
 • Baráti kapcsolatok kialakítása

Részletezett célok:

 • Az aktív és passzív szókincs folyamatos gazdagítása
 • Az emlékezőképesség fejlesztése
 • Az ön- és emberismeret gazdagodása
 • A testi, térbeli biztonság javulása, az időérzék fejlődése
 • A beszéd tisztaságának fejlesztése
 • A határozott fellépés fejlesztése (ez biztonságot nyújt a társadalmi élet sok területén: pályaválasztás, ügyintézés, családi, iskolai gondok stb.)
 • Összpontosított, tervezett munkára való szoktatás 
 • Tervezőkészség kialakítása: koncentráció növelése, az elvégzendő feladatok ütemezése, az idő helyes beosztása
 • A kulturális ízlés fejlesztéseIskola másként


Órarend 


Ady 250


 

Egy polc, egy könyv

A könyvtáros ajánlata

"...nem is lehetünk más célra ebben az életben, mint hogy megismerjünk mindent, amennyire lehetséges: a tarka és zegzugos világot, a megbocsátandó embereket, az egymásra morgó népeket; s amikor mindent megismertünk, amennyire lehetséges, akkor visszamenjünk oda, ahol otthon lehetünk." Tamási Áron  

© 2016 Ady Endre Líceum Nagyvárad