Aláírták a nagyváradi Ady Endre Líceum felújításának kivitelezési szerződését

2022. január 11.

Méltó nyitányaként a 250 éves évfordulói ünnepségsorozatnak, szombat délben a nagyváradi Ady Endre Líceum dísztermében aláírták az iskolaépület teljes felújítására vonatkozó kivitelezési szerződést. A finanszírozó a Fejlesztési, Közigazgatási és Közmunkálatokért Felelős Minisztérium, a kedvezményezett pedig a Nagyváradi Római Katolikus Püspökség mint az ingatlanegyüttes tulajdonosa.

A megjelenteket Vad Márta, az Ady Endre Líceum igazgatója köszöntötte. Arra hívta fel a figyelmet: Bihar megye egyik legjelentősebb magyar középiskolája annak az Orsolya-rendi zárdaiskolának a jogutódja, amelynek alapjait 1772-ben Szentzi István kanonok tette le. Hosszú utat tett meg az ősi schola a több mint két évszázados története során. Működése az Orsolya-rend vezetése alatt álló elemi iskolával kezdődött, ahol leánygyermekek nevelése és oktatása folyt. 1856-tól tanítóképző létesült, amely elsősorban a keresztény hitet és szeretetet hirdető pedagógusokat képzett. A 19. század végén városi leányiskolával bővült az intézmény. A Nagy Háború megakadályozta az intézmény fejlődését. A második világégés az iskola történetének újabb jelentős állomásának bizonyult: ismét megindult a tanítóképzés a régi hagyományokat folytatva, s a leánylíceum is megnyitotta kapuit. 1944 után, a kommunista rendszer térhódításával a líceum a diktatúra szorításába került. Az intézmény, a nevelés hivatásában bízva, számtalan megvalósítással és eredménynyel igyekezett felemelkedni, „úszni az árral szemben”. Aztán jött 1989 decembere, és az 5. számú Ipari Líceumból Ady Endre Líceum lett. Középiskolai és gimnáziumi osztályokkal „újraépítették” magukat. Diákjaik az elmúlt 30 év alatt számtalan díjat nyertek hazai és nemzetközi versenyeken matematikából, fizikából, kémiából, valamint magyar, angol nyelvből. Ők képviselték a várost, az országot más földrészeken, a robotika-világversenyeken is. 

 

Az iskola jelenleg 28 osztállyal működik, V–VIII. osztályos szinten nyolc, líceumi évfolyamokon húsz osztállyal, összesen 736 tanulóval és 58 tanárral. Kiszolgálja Nagyváradot, Bihar megyét és a szomszédos megyéket, szállást és étkezést biztosítva a tanulóknak saját bentlakásában és étkezdéjében. Osztályai: matematika-informatika, intenzív angol, illetve intenzív számítástechnika, intenzív angol természettudomány, intenzív angol filológia. Az idei tanévtől pedagógiai profillal bővítettek az oktatási palettát: óvodai dajkaképző szakkal. „A jövőben is szeretnénk tiszteletben tartani a 250 éves oktatás hagyományát, és továbbra is hozzájárulni fiataljaink lelki fejlődéséhez” – hangsúlyozta Vad Márta.

 

Böcskei László megyés püspök a folytonosságot emelte ki, azt, hogy a tanintézmény falai közt generációk tanultak évtizedeken keresztül, a várható korszerűsítés pedig tulajdonképpen befektetés a jövőbe, hiszen a cél ugyanaz, mint régen: a helyi közösség szolgálata, a tradíciók tovább hordozása egy multietnikus és multikulturális környezetben, az egyház és iskola összefogása révén. „Hatékonynak kell lenni a mai világban is, melyben egyre több a kihívás, és egyre nehezebb egyensúlyt teremteni. Nekünk azonban jó értelemben véve lépést kell tudnunk tartani a változásokkal, oktatva és nevelve, odafigyelve az értékeinkre és építve az identitásunkat” – fogalmazott a főpásztor. Cseke Attila miniszter felidézte, hogy első lépésként tavaly nyáron elkészült a hatástanulmány, a Partium Alapítvány jóvoltából. A beruházás értéke 52,5 millió lej, a megvalósítási időszak 26 hónap, és a felújítás során belül és kívül egyaránt megszépül az ingatlan teljes egészében, ami példátlan az iskola eddigi történetében. A befektetés meglátásában két szempontból is fontos: egyrészt amiatt, mert nagyszerű dolog az, hogy egy műemléképület megújul, másfelől pedig azért, mert a minőségi infrastruktúra alapvető feltétele bármilyen intézmény megfelelő működésének. Végül, de nem utolsósorban Bihar megye egyik legfontosabb (ha nem a legfontosabb) magyar nyelvű középiskolájáról beszélünk, melynek renoválása az egész közösség hasznára lesz. „De nem állunk meg itt, hiszen más dokumentumok is aláírásra várnak az itt élők javára” – tette hozzá a tárcavezető. A várható beavatkozásokat Emődi Tamás műépítész ismertette lényegre törően. Többek közt elhangzott, hogy megerősítik a falakat, restaurálják a főlépcsőházat és a homlokzatok dekoratív elemeit, ácsmunkálatokat végeznek, kicserélik a padló- és falicsempét, szinte teljes egészében felújítják az elektromos hálózatot stb. A kivitelező egy héttagú konzorcium, melynek fővállalkozója az Abed Nego cég. Említést érdemel, hogy a munkálatok a tanítással párhuzamosan zajlanak, és az Orsolya óvodát is modernizálják.

 

https://www.erdon.ro/helyi-kozelet/2022/01/alairtak-a-nagyvaradi-ady-endre-liceum-felujitasanak-kivitelezesi-szerzodeset?fbclid=IwAR0vjtzEGMgbYaaucRYJASfcFwzbX8H3hKCvfB9TSOXw2OxXz8UO_QZsYf0
Zöld hét


Órarend 


Ady 250


 

Egy polc, egy könyv

A könyvtáros ajánlata

"...nem is lehetünk más célra ebben az életben, mint hogy megismerjünk mindent, amennyire lehetséges: a tarka és zegzugos világot, a megbocsátandó embereket, az egymásra morgó népeket; s amikor mindent megismertünk, amennyire lehetséges, akkor visszamenjünk oda, ahol otthon lehetünk." Tamási Áron  

© 2016 Ady Endre Líceum Nagyvárad